2023 - Training Times

​​​​​​​                                                                                   Instructors:

MON:        5:00pm ~ 6:00pm               Peewees (5-6yr)           Graeme C, David C, Jason W,                                                                                                             Craig C

                  6:00pm ~ 7:00pm               Juniors                          Jason W,  Tom H, David C,                                                                                                                   Craig C,  Graeme C, Danielle W 

                  7:00pm ~ 8:30pm               Seniors                          Brian S, Calvyn S, Jake S,                                                                                                                     Jason W, Naomi S

TUE:          6:00pm ~ 7:30pm               Seniors                          Graeme C, Steve C, Thomas C

                   7:30pm ~ 9:00pm               Fuji Ryu Ju Jitsu          Paul R, Dave L, John K-A    

WED:         6:00pm ~ 7:00pm               Juniors                         Jason W, Craig C,                                                                                                                                    Danielle W                                    

                   7:00pm ~ 8:30pm               Seniors                         Bryan S, Naomi S, Calvyn S,                                                                                                                 Jake S, Jason W

THU:           5:45pm  - 6:30 pm            Judo Tumbes  2 - 7 yrs     Danielle W                                                                     

                    6.30pm ~ 8.30pm              Judo/Goshin Jujitsu   Thomas C                                                                

​​​​​​​FRI:            6:00pm ~ 7:30pm               Seniors/Juniors        Calvyn S, Jason W,                                                                                                                                                                       Comp training prior  Jake S                                                                                                                                                        prior to events

SAT:          8:00am ~ 11:00am             Fuji Ryu Ju Jitsu       Paul R, Dave L, John K-A, 

SUN:         10:30am ~ 12:00pm            Kata                           Thomas C

           

Seniors Judo classes - Mon/Wed/Fri - focus on competition (IJF rules)

Seniors classes Tues/Thurs/Sunday focus on all judo techniques, kata and goshin jujitsu